برچسب محصولات - جوراب ساق کوتاه کف حوله ای( آسیکیس )