برچسب محصولات - مچبند تمام نخی باشگاهی ( تراکتورسازی )