برچسب محصولات - مچبند تمام نخی باشگاهی ( رئال مادرید )