برچسب محصولات - مچبند تمام نخی باشگاهی ( پرسپولیس )